De Heidelbergse Catechismus, Ds. H. Paul

De Heidelbergse Catechismus, Ds. H. Paul
Beschikbaarheid: Niet op voorraad
Prijs: € 33,42

De Heidelbergse Catechismus van Ds. H. Paul

Deze verklaring bevat 52 preken, die praktisch en onderwijzend zijn.Een catechismus is een noodzakelijk leerboek om de bijbelse waarheden in hun verband en betekenis te verstaan. Dat is voor het geloofsleven van wezenlijke betekenis. Het werk van de Heilige Geest in het hart van de Kerk verandert niet en de noodzaak van de kennis van de drie stukken waarlangs de Heere de Zijnen tot zaligheid brengt, is niet aan een tijd gebonden. Daarin moet de gemeente telkens weer onderwezen worden. In de Catechismus wordt dit op een schriftuurlijke wijze uitnemend aan de orde gesteld. Daarentegen zijn de situaties in het maatschappelijke en dagelijkse leven aan veranderingen onderhevig. Elke tijd heeft zijn kenmerkende uitingen van het afwijken van Gods Woord in leer en in leven. Daarom blijft het noodzakelijk het onderwijs te geven, toegespitst op de tijd waarin de gemeente en onze jeugd leeft. Juist ook in deze concrete situaties is het onderwijs uit Gods Woord, zoals dit in de Catechismus gegeven wordt, van het groots te belang.

Deze is NIEUW!!