Een volkomen offerande, Ds. G.H. Kersten

Een volkomen offerande, Ds. G.H. Kersten
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: € 10,28
Een volkomen offerande, Twee predikaties van Ds. G.H. Kersten
Ds. G.H. Kersten (1882-1948) was de stuwende kracht achter de totstandkoming van de Gereformeerde Gemeenten in 1907. Zijn prediking kenmerkt zich door een sterke nadruk op het werk van de drie-enige God in het zaligen van zondaren: het welbehagen des Vaders, de borgtocht des Zoons en de toepassing des Geestes.
Hij beklemtoonde de vastheid van de zaligheid in God, en de troost die dat met zich meebrengt voor Gods Kerk. Daarvan getuigen ook de twee preken in dit boekje.
Allen die Sion niet gram zijn zullen zich ongetwijfeld verheugen over deze opgedolven schatten.
 
Preken:
 
- Een versmade Jezus na Zijn dood, tot troost van Zijn ellendigen - Goede Vrijdagpreek over Johannes 19 : 31 - 43
- De openbaring des Heeren aan Thomas - Paaspreek over Johannes 20 : 24 - 28

Beide preken zijn gehouden in april 1946