Christus boven alles dierbaar, Andrew Gray

Christus boven alles dierbaar, Andrew Gray
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: € 10,28

Christus boven alles dierbaar van Andrew Gray (eerste bundel)

Andrew Gray (ca.1633/8-2-1656) predikant te Glasgow, had buitengewone genade in de omgang met God en een groot talent in het preken. Scherp in de bestraffing en dringend in de opwekking. Van alle kanten stroomde het volk toe om hem te horen. James Durham, een godzalig en zeer geleerd collega van Gray, zegt van hem: "Hij deed de mensen het haar ten berge rijzen." George Hutechson noemde Gray 'een vonk uit de hemel.' William Blaikie schrijft dat zijn kennis van de bevinding bijzonder uitgebreid en zuiver was. "Wij mogen vrijmoedig zeggen, dat er nooit in de geschiedenis van ons land een jongen van die leeftijd zulke diepe voren heeft getrokken. Dit brandende en heldere licht werd door God op een buitengewone wijze gebruikt tot bekering van velen en tot stichting en groei van Gods kinderen, in de twee korte jaren van zijn bediening."

Inhoud:

Levensschets van Andrew Gray
1 De noodzaak en het voordeel van het zien op Jezus. Jesaja 45:22
2 De noodzakelijke plicht om het hart aan Christus te geven. Spreuken 23:26a
3 De grote zaligheid. I Hebreeën 11:3
4 De grote zaligheid. II Hebreeën 11:3
5 Christus koninklijk priesterschap, een sterke bemoediging voor het geloof. Hebreeën 4:14
6 De liefde van de gelovigen tot Christus Die zij niet gezien hebben. 1 Petrus 1:8
7 Jezus Christus dierbaar voor de gelovigen. I 1 Petrus 2:7a
8 Jezus Christus dierbaar voor de gelovigen. II 1 Petrus 2:7a