De tijd is kostbaar, H. Hille

De tijd is kostbaar, H. Hille
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: € 16,45

De tijd is kostbaar door H. Hille

Ds. Kievit was een man met grote gaven van hoofd en hart en bedeeld met een tere vreze Gods. Zijn prediking, zielzorg en theologische bezinning heeft op menig leven een stempel gezet. Bovendien heeft hij - met name aan het eind van de jaren dertig - grote invloed gehad op de ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Bond. in die jaren was hij verbonden aan het Gereformeerd Weekblad. Door zijn meditaties en artikelen gaf hij leiding aan een deel van het hervormd kerkvolk. Rond zijn persoon groepeerde zich in de periode van de Tweede Wereldoorlog een kring van predikanten die wel werd aangeduid als de bevindelijke stroming binnen de Gereformeerde Bond. Tot deze groep behoorden onder anderen ds. J. van Sliedregt, ds. J.T Doornenbal en ds. E. van Meer. Overigens was het nooit de bedoeling van ds. Kievit om met een eigen organisatie te komen. Hij heeft steeds de eenheid van de gereformeerde belijders in de vaderlandse kerk in het oog gehouden.