Terwijl ik nog leef, Ds. F. Mallan

Terwijl ik nog leef, Ds. F. Mallan
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: € 12,85
Terwijl ik nog leef, 8 predikaties van Ds. F. Mallan
 
Vier dankdagpredikaties, drie biddagpredikaties en een vrije predikatie.
 
1. Hagar vluchtende voor Sarai - Predikatie over Genesis 16 : 7- 9
2. Onze afhankelijkheid van het leven wekkende werk des Heiligen Geestes - Biddagpredikatie over Psalm 104 : 30
3. Het schepsel beantwoordt weer aan het doel van zijn schepping                                   Biddagpredikatie over Psalm 104 : 33 - 35
4. De verlossing van de kerk uit haar benauwdheid                                                          Biddagpredikatie over Jesaja 26 : 17 - 19
5. Davids zonden in de telling des volks                                                                            Dankdagpredikatie over 2 Samuël 24 : 25
6. De mogelijkheid van een wederom genieten van zijn vorige rust                                  Dankdagpredikatie over Jesaja 31 : 21 - 22
7. Een troostrijke belofte voor de schuldige kerk                                                               Dankdagpredikatie over Jesaja 31 : 23 - 25
8. Zich verblijden in den Heere te allen tijd                                                                        Dankdagpredikatie over Filippenzen 4 : 4