Verbond der genade, Thomas Boston

Verbond der genade, Thomas Boston
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: € 20,57

Een beschouwing van het Verbond der genade, uit de Heilige Gedenkschriften door Thomas Boston

Waarin de onderhandelende Personen, Die dat Verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt is, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de besturing van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden. Mitsgaders een beproeving voor bijzondere personen wegens hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven.

Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie, A.L.M. Philosophiae Doctor en Predikant te Woubrugge. Waarbij de uitgever gevoegd heeft een verhandeling van het Verbond der werken. Hierbij komt een voorrede, behelzende een verhaal van den schrijver en een aanprijzing van dit werk van Hugh Kennedy, predikant in de Schotsche Gemeente te Rotterdam.